Contact us

Call center : 02-939-1458
Email : sales@skinplants.com

Skinplants Office : 1205 ชั้น 12 Central Office Tower เซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900

SKINPLANTS เปิดดำเนินการตั่งแต่ปี 2554 ที่สาขารัชโยธินและปัจจุบัณได้ย้ายส่วนดำเนินการมาที่ Cental Office Tower เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความสะดวกในการเดินทาง ปัจจุบันมีทีมงานที่ทำงานหลายสิบชีวิตร่วมกันและสร้างอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างพัฒนาสินค้าและการบริการที่ยั่งยืนและทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้ใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแพลนส์ตลอดมา ขอบพระคุณอย่าสูงคะ