วิธีการชำระเงิน

1. กรณีลูกค้าการชำระด้วยบัตรเครดิต
1.1 หลังจากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตและคลิก PLACE ORDER แล้วระบบจะพาคุณไปยังหน้าจอของเว็บของบัตรเครดิต ให้คุณกรอกข้อมูลดังนี้
1) กรอกข้อมูลบัตรเครดิตและอื่นๆให้ครบถ้วน
2) คลิกยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย และยอมรับ
3) คลิก “ชำระเงินทันที” เพื่อดำเนินการชำระเงิน

 

2. กรณีลูกค้าการชำระด้วย Internet Banking