เงื่อนไขแลกเปลี่ยน/คืน

ภายในกล่องพัสดุที่ท่านได้รับ ท่านจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าของท่าน กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าและหากรายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-939-1458 หรือ support@skinplants.com

1. ในกรณีที่ท่านส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในการส่งสินค้า หรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า

2. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ ทางเราขอแนะนำให้ส่งคืนด้วยการส่งแบบลงทะเบียน (จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าการส่งคืนสินค้า

3. ในกรณีที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 10% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

4. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-939-1458 หรือ support@skinplants.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

5. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

1) สินค้าที่ไม่มีใบเสร็จยืนยันการซื้อขาย
2) สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองจากทางบริษัทฯ อาทิ ประเภทแบ่งขาย เป็นต้น
3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้วมากกว่า 10% (ไม่รวมอาการแพ้)
4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทฯ
5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า